Prednáška SPS

Dňa 1.6.2022 absolvovali žiaci 2.a 3.ročníka v rámci spoločenskovedného semináru prednášku a workshop o kritickom myslení pod vedením lektorky Janky Kostovčákovej z platformy Zmudri. Pani lektorke ďakujeme veľmi pekne za motivačné a podnetné aktivitky.