Kulty a sekty bol názov veľmi zaujímavej a pre praktický život obohacujúcej prednášky pod vedením PhDr. Petra Papšu, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.