EXKURZIA DO ČIERNEHO BALOGU

Dňa 27.09.2019 sa trieda Príma a Sekunda zúčastnili exkurzie v Čiernom Balogu. Po príchode do cieľa sme sa presunuli do remeselníckeho dvora. Tam na nás čakali remeselníci, ktorí nám umožnili si vyskúšať rôzne zaujímavé remeslá. Vyskúšali sme si napríklad: zdobenie medovníčkov, tkanie, pletenie taktiež nám ujo rezbár predviedol mnoho z jeho výtvorov. Tu sme si mohli zakúpiť jeho drevené výrobky …

VIAC….

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV PK NEJ

Deň 26. september je Európskym dňom jazykov a na našej škole si ho v PK NEJ každoročne pripomíname rôznymi aktivitami. V tomto školskom roku si žiaci sekundy, tercie a kvarty vyrobili záložky v rôznych cudzích jazykoch,  pričom sa zabavili a aj niečo nové naučili. Žiaci kvarty, sexty, septimy a 3.D pripravili rôzne súťaže pre žiakov štvorročného gymnázia, ktorí mali v …

VIAC….

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dňa 26. 9. 2019 sme si pripomenuli aj my ruštinári Európsky deň jazykov. Pre žiakov prvého ročníka sme si pripravili prezentáciu v ruskom jazyku o exkurzii do Moskvy. Tým, že sme absolvovali exkurziu do hlavného a najväčšieho mesta v Rusku, mohli sme mladším spolužiakom porozprávať vlastné skúsenosti, poznatky a plusy učenia sa cudzieho jazyka. V Rusku sme  boli odkázaní len …

VIAC….

PREDNÁŠKA – KULTY A SEKTY

Kulty a sekty bol názov veľmi zaujímavej a pre praktický život obohacujúcej prednášky pod vedením PhDr. Petra Papšu, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

DOFE – DOBRODRUŽNÁ EXPEDÍCIA

Jednou zo štyroch oblastí rozvojového programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) je aj tzv. DOBRODRUŽNÁ EXPEDÍCIA, ktorá je výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho a príležitosťou ísť s priateľmi „dofákmi“ na niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta Slovenska, či zahraničia. V dňoch 17. až 19. 9. 2019 vyrazili na takúto expedíciu naši prví zdolávači striebornej úrovne v zložení Ester Neumannová (septima), Ivona Töröková (septima), …

VIAC….

VEDECKÝ VEĽTRH V BRATISLAVE

Dňa 13. septembra 2019 sa žiaci prímy a sekundy zúčastnili exkurzie na Vedeckom veľtrhu v Bratislave. Rôzne stredné, vysoké  školy a tiež významné firmy  si pripravili zaujímavé aktivity na tému vedy a jej využitia pre praktický život. Primáni si urobili test o výrobe jogurtov, spoznali zaujímavé archeologické nálezy na Slovensku. Žiaci sekundy sa zaujímali o automobily a tiež videli rôzne …

VIAC….

SLÁVNOSTNÉ OCENENIE PROGRAMU DOFE

Program DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, je určený pre všetkých bez rozdielu, čoho dôkazom je vyše 1,3 milióna mladých ľudí, ktorí sa do doň ročne zapoja v 140 krajinách sveta. Spája ich chuť pracovať na sebe a plniť si svoje ciele a sny. “VYTRVALOSŤ JE JEDNÝM Z NAJLEPŠÍCH PREDPOKLADOV ÚSPECHU” – to sú slová pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá …

VIAC….