Prednáška “Holokaust”

Dňa 7.6.2022 v Levickej synagóge  sa uskutočnila tretia časť série prednášok v rámci projektu: Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Židovská škola Levice.

Táto séria prednášok bola zameraná na vzdelávanie o holokauste – teoretické východiská a prax.

Témou prvej prednáška bol  holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti – ku koreňom genocídy (stereotypy, predsudky ako predpoklady netolerantnej spoločnosti).

Druhá prednáška nám ponúkla pohľad na holokaust v kontexte novodobej histórie – metodika, návody a odporúčania k výučbe na školách (práca s fotografiou, metóda oral history, práca so zbierkovými predmetmi v prostredí múzea, návrhy na aktivity, prevencia proti prejavom rasovej intolerancie v školskom prostredí).

Veľmi pekne ďakujeme za nové informácie a podnety k výučbe o holokauste.