OLYMPIÁDA V INFORMATIKE

Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie A a B. Olympiáda v informatike sa organizuje v troch kolách: školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo. Najvyšším kolom v rámci SR je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z CK OI postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI). Na namáhavú „cestu“  OI sa vydal aj náš žiak z II. B triedy Ján Mederly. Tento rok súťažil v kategórii B, kde dosiahol najvyššiu métu. Obsadil v krajskom kole 1. miesto. Srdečne gratulujeme a tešíme sa.                

Ing. Erika Sulinová