iBobor

Tento rok sa prvýkrát uskutočnilo skúšobné kolo celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, ktoré sa konalo dňa 6. 10. cez Edupage.

Skúšobného kola sa zúčastnilo 20 žiakov z Prímy, 15 žiakov zo Sekundy,

12 žiakov z Tercie, 6 žiakov z Kvarty a 3 žiačky z I. B. Celkovo sme mali 36 úspešných riešiteľov. Najviac bodov v jednotlivých triedach získali D. Hudecová z Prímy, D. Villant zo Sekundy, V. Košuthová z Tercie, P. Árendášová z Kvarty a A. Bieliková z I. B. Súťažné kolo bude prebiehať od 8. – 12. novembra, kde budeme všetkým súťažiacim držať palce.