KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo online krajské kolo  Olympiády v ruskom jazyku. Z našej školy sa zúčastnili a získali ocenenie  nasledovné žiačky: Kategória B1:  Tereza  Mihalková/ 2.B-  3.miesto Kategória B2:  Daniela Grmanová/ 3.A-  1. miesto , postup na celoslovenské kolo Kategória B3:  Sabina Sadrieva / 2.B-      1. miesto , postup na celoslovenské kolo Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.