DEŇ VEDY na GAVe

Dňa 8. 11. 22 sa žiaci Prímy až Kvarty zúčastnili DŇA VEDY. Ako prvé ich čakali stanovištia z biológie, chémie, fyziky a spoločenských vied, ktoré si pre nich pripravili spolužiaci  z veľkého gymnázia pod dohľadom p. Z. Filovkinovej, M. Labovskej, Z. Mesárošovej, J. Mácsaiovej.  V tímoch súťažili v riešení rôznych matematických, biologických či chemických úlohách.  Neskôr pre nich bola pripravená prednáška o astronómií. Najkrajším bodom programu bolo premietanie fungovania vesmíru v malom planetáriu v telocvični. Tiež si vyskúšali svoje zručnosti na stanovištiach Lego – derby, Keby terminátor pracoval, Špionátor, ktoré pripravil Ing. R. Valo z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave. Zabavili sa s dronom a naprogramovanou legostavebnicou. V rámci tohto programu sa žiaci Septimy a Oktávy zúčastnili aktivity v rámci národného projektu na Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s pracovníkmi Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Títo žiaci prezentovali svoje zaujímavé nápady na zatraktívnenie mesta Levice. Napríklad: slušné verejné toalety, centrum pre mladých, lepšia spolupráca s mestským zastupiteľstvom, s AE Mochovce, renovácia kultúrneho centra Družba.

Pred vyhlásením výsledkov bolo pre žiakov pripravené prekvapenie. V školskej telocvični im zaspieval pár rapových piesní raper Tono S. Piesne boli rytmické, ale hlavne mali zmysluplný a plnohodnotný text. Celý deň bol skvelý a plný nových poznatkov!

N. Blažeková, Kvarta