Vážení priatelia GAV Levice!

Rodičovské združenie pri GAV Levice, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití.

Našim zámerom na najbližšie obdobie je využiť tieto mimorozpočtové zdroje na vybavenie tried ďalším novým školským nábytkom, vybudovanie relaxačnej zóny pre žiakov osemročnej formy štúdia v budove školy na Štefánikovej ulici, spolufinancovanie projektu školskej televízie a dobudovania školského parku v exteriéri GAV na Mierovej ulici.

Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme!

 

Tlačivo na stiahnutie:   Vyhlásenie