SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TELOCVIČNE

Dňa 15. januára 2020 sme za účasti podpredsedov NSK, poslancov zastupiteľstva NSK, predstaviteľov mesta Levice a iných hostí, slávnostne otvorili priestory zrekonštruovanej telocvične a novovybudovaného sociálneho zázemia.