Prednáška o závislostiach

Dnes 8.6.22 sa na GAVe uskutočnila prednáška na tému „ Látkové a nelátkové závislosti.“ Pani Bc. B. Töröková z Mestskej polície v Leviciach a pani. por. JUDr. M. Molnárová  z OR PZ v Leviciach , žiakom prvých ročníkov a kvinty porozprávali o tom ako sa drogám vyhnúť, aké nepriaznivé účinky majú na ľudský organizmus a tiež  o negatívnych  legislatívnych dôsledkoch. Všetci veríme, že sa našim žiakom tieto užitočné informácie zídu aj v ich osobnom aj pracovnom živote.