ONLINE PREDNÁŠKA Z BIOLÓGIE

V dňoch 19.2. a 24.2. 2021 sa uskutočnili online formou zaujímavé prednášky pre dve tretiacke triedy a maturantov biológie na tému: Spontánny pôrod. Zrealizoval ju Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin).Ďakujeme za Váš čas, ochotu, zodpovedané otázky a inovatívny prístup v edukácii biológie

OPPORTUNITY AWARD

V rámci súťaže Opportunity Award 2020 sa Timea Vrtíková z III.D zapojila a napísala esej na tému Ženy – príležitosť pre IT. Z celého Slovenska odborná porota určila víťazky. Timea sa umiestnila na vynikajúcom 3. mieste. Odovzdávanie cien prebiehalo 8. decembra na medzinárodnej konferencii ITAPA 2020 v Bratislave za účasti odborníkov IT nielen zo Slovenska. Srdečne gratulujeme                            Ing. Erika Sulinová

NEZVYČAJNÝ “DEŇ VEDY”

Dňa 3. 12. 20 sa naši žiaci Prímy, Sekundy, Tercie, Kvarty a žiaci 3.ročníka zúčastnili “Takmer hodiny vedy “. P. Ing. R. Valo zo UIAM FCHTP STU v BA , so svojimi spolupracovníkmi, si pre našich študentov pripravil online zaujímavé projekty z oblasti vedy a tiež ich informoval o možnostiach štúdia na VŠ. 😀

Girl day

Celosvetová akcia Girl´s Day je každoročne výzvou pre dievčatá a ženy, aby si vylepšili svoje znalosti a zručnosti v  programovaní, v  ovládaní informačno– komunikačných technológií, či  mohli nahliadnuť do fungovania IT spoločností aj univerzít. Dievčatá si môžu vyskúšať aj zaujímavé workshopy, prednášky alebo prácu s virtuálnou realitou. Tento školský rok sa aktivíty v rámci Girl´s Day zúčastnili 8. 10. 2020 dve žiačky Janka Krajčíková …

VIAC….

Návšteva z viedenskej univerzity

Dňa 16. 9. 2020 zavítal na našu školu Mag. Dr. Andreas Ulovec z Viedenskej univerzity, aby sa v rámci projektu, ktorého cieľom je všeobecne porovnať podmienky ukončovania stredoškolského štúdia v rôznych európskych krajinách, oboznámil aj s priebehom maturitnej skúšky na Slovensku.  Všeobecné otázky boli nasmerované na organizáciu maturitných skúšok, aké predmety sú jej náplňou, či sú písomné, ústne alebo oboje, čo sa …

VIAC….

EXTRÉMIZMUS, RASIZMUS – prednáška

Vo štvrtok 27.2.2019 sa našej škole uskutočnila prednáška z dielne Slovenského národného strediska pre ľudské práva o téme, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna – Extrémizmus a rasizmus. Študenti mohli diskutovať o rôznych formách a podobách extrémizmu a rovnako podnetné boli aj praktické aktivity v oblasti ľudských práv a ich porušovania.

EXKURZIA STU

Dňa 12.2.2020 sa žiaci kvarty, 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vybraní žiaci riešia chemickú olympiádu v kategóriách D, C a B. Žiaci si vyskúšali zaujímavé pokusy v chemickom laboratóriu na STU. V prvom pokuse pripravili fotocitlivú látku trihydrát tris (oxaláto) železitanu draselného a overili jeho schopnosti. V druhom pokuse pripravili …

VIAC….