OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Školský rok 2020/2021 zaznamenal už XXXI. ročník olympiády v anglickom jazyku. Tak ako iné oblasti školského života, aj túto tradičnú súťaž najlepších angličtinárov poznamenalo korona obdobie, preto sa školské, ale najmä okresné a krajské kolá organizovali prvýkrát v online priestore.

V rámci našej školy sme radi, že sa nám podarilo úspešne zrealizovať školské kolo OAJ  pre žiakov 4G tak, aby mohli víťazi v jednotlivých kategóriách následne reprezentovať GAV v Leviciach na OK OAJ. V okresnom kole OAJ obsadili 1. miesta Natália Oltmanová z I.D v kategórii 2A a Tomáš Mäsiar z III. C v kategórii 2B. Do okresného kola postúpila v kategórii 2C1 Lucia Miková z oktávy.

Všetci naši zástupcovia si počínali úspešne aj v krajskom kole, kde sa Natália Oltmanová umiestnila vo svojej kategórii na 1. mieste a bude reprezentovať našu školu na celoslovenskom kole, čo je vynikajúci úspech. 

Lucia Miková obsadila vo svojej kategórii 5. miesto a Tomáš Mäsiar 6. miesto.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa v tomto náročnom školskom roku do súťaže zapojili a preukázali v nej vedomosti a jazykové zručnosti na vysokej úrovni.

za  PK ANJ   PhDr. Jana Jaďuďová