Preventívne aktivity na GAVe

6., 7., 13., 14. decembra 22  sme v spolupráci s RUVZ v Leviciach a OR PZ LV, MsP LV  uskutočnili preventívne aktivity na témy: Onkologické ochorenia, Poruchy príjmu potravy, Látkové a nelátkové závislosti. Študenti sa dozvedeli veľa nových informácii, získali dôležité zručnosti.