Batôžtek vianočných aktivít

Deň 21.12 bol na malom gymnáziu vo vianočnej tematike a všetci sme si ho nesmierne užili! Hneď z rána sme mali v triedach vianočný rovesnícky program. V Kvarte sme sa napríklad rozprávali o Vianociach v iných štátoch a následne sme si zahrali kvíz, v ktorom sme hádali vianočné piesne na základe krátkej zvukovej ukážky. V Príme, Sekunde, Tercii sme hrali s rovesníkmi …

VIAC….

Olympiáda kritického myslenia

Dňa 13.12.2022 sa na našej škole konala Olympiáda kritického myslenia. Do školského kola sa prihlásilo 37 žiakov, ktorí  plnili úlohy na 60-minútovom online teste. Výsledky budú zverejnené 13.1.2023. Študentom držíme palce pri postupe do ďalšieho kola.

Týždeň ľudských práv

Od 5.12. do 9.12.2022 prebiehal na našej škole ,,Týždeň ľudských práv ”. Pre žiakov sme pripravili rôzne prednášky v spojení s workshopmi zameranými na hlbšie oboznámenie sa s podstatou niektorých ľudských práv a slobôd. Študentom sme ponúkli tieto aktivity: Maratón písania listov (Amnesty International, Bratislava), Xenofóbia (Storm, Nitra), Obchodovanie s ľuďmi(ORPZ LV),Rovnosť a inakosť(Sóda,Bratislava) a Holokaust na Slovensku ÚPN, Bratislava). …

VIAC….

Preventívne aktivity na GAVe

6., 7., 13., 14. decembra 22  sme v spolupráci s RUVZ v Leviciach a OR PZ LV, MsP LV  uskutočnili preventívne aktivity na témy: Onkologické ochorenia, Poruchy príjmu potravy, Látkové a nelátkové závislosti. Študenti sa dozvedeli veľa nových informácii, získali dôležité zručnosti.

Exkurzia Viedeň

30. novembra 2022 pripravili vyučujúce nemeckého jazyka pre žiakov všetkých prvých ročníkov exkurziu do predvianočnej Viedne. Prezreli sme si Vojensko – historické múzeum, Technické múzeum a najznámejšie pamiatky hlavného mesta Rakúska. Exkurziu sme ukončili na vianočných trhoch pred viedenskou radnicou.

Medzinárodná filozofická olympiáda

Naši mladí filozofi Oleksandra Khovpei(Oktáva) a Matúš Lehocký(4.C) získali vynikajúce umiestnenie na Medzinárodnej filozofickej olympiáde v Ružomberku.V silnej konkurencii 130 účastníkov práve ich filozofické eseje im umožnili dostať sa do užšieho výberu 24 najlepších prác,na základe ktorého postupujú do celoslovenského kola.Tu budú naši žiaci písať filozofickú esej v anglickom jazyku. Srdečne gratulujeme a prajeme jedinečné myšlienky 19.1.2023 v Bratislave.

Majstrovstvá kraja v bedmintone

Dňa 6.12.2022 sa uskutočnili MK v bedmintone Ch SŠ. Naši chlapci v zložení Benjamín Korbela, Adam Liška, Tomáš Barát obsadili 1. miesto a postúpili na Slovensko

Workshopy pre deviatakov

Gymnázium Andreja Vrábla pripravilo tento školský rok pre žiakov 9. ročníka základných škôl pilotný ročník série workshopov, ktorých cieľom bolo popularizovať prírodovedné predmety, motivovať deviatakov k poznávaniu a umožniť im zažiť, aké to je byť aspoň na chvíľu GAV-ákom. Prvé stretnutie v rámci chemického bloku bolo venované tajomstvám explózie a následne hľadaniu odpovedí na otázky: Ako hypermangán ako chameleón môže spôsobiť explóziu? Ako sa …

VIAC….