Prednáška o medveďoch

Dňa 6. 3. 2023 nás navštívil pracovník Štátnej ochrany prírody, vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Mgr. Michal Haring, MSc., aby našim seminaristom z biológie a hlavne účastníkom Medzinárodného rozvojového programu DofE priniesol pred blížiacimi sa expedíciami množstvo užitočných a zaujímavých informácií.

Dozvedeli sme sa základné informácie o medveďoch, o ich výskyte, živote a správaní sa a v neposlednom rade informácie aj o opatreniach, ktoré máme dodržiavať v oblastiach, kde je hlásený ich výskyt a ako reagovať a postupovať v prípade priameho stretu.

Byť obozretný je však najlepším spôsobom ako sa týmto stretom vyhnúť, a preto veríme, že všetky osvojené informácie v praxi využiť ani nebudeme musieť.