Virtuálna prehliadka

V rãmci projektu Erasmus+ sme absolvovali virtuãlnu prehliadku Múzea Holokaustu v Seredi,na tému Ženy z Transportu.

PaedDr. Vivien Bielikovà, koordinátorka projektu