ŠKOLSKÉ KOLO ONJ

OLYMPIÁDA   V  NEMECKOM   JAZYKU školské kolo 20.11.2019

KATEGÓRIA 1A:

 1. miesto – Patrícia Árendášová (S)
 2. miesto – Sheila Šipekiová (S)
 3. miesto – Mia Sophia Rudolphi (P)

KATEGÓRIA 1B:

 1. miesto – Filip Bočák (K)
 2. miesto – Hung Thuan (K)
 3. miesto – Adam Kuny (K)

KATEGÓRIA 2A:

 1.       miesto – Daniela Počajiová (Q)
 2.       miesto – Tomáš Béreš (Q)
 3.       miesto – Sára Kovalčíková (Q)

KATEGÓRIA 2B:

 1. miesto – Matúš Czúdor (O)
 2. miesto – Michaela Bónová (M)
 3. miesto – Anna Borsíková (4.D)

KATEGÓRIA 2C:

 1. miesto – Daniel Peťka (4.D)
 2. miesto – Dušan Varga (O)