Školské kolo OAJ

Dňa 26. októbra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A a 1B.

Po vypracovaní testov si žiaci vyskúšali aj ústnu časť. Najúspešnejšou v kategórii 1A bola Anna Zuzana Hajková z triedy Sekunda a v kategórii 1B to bola Sheila Šipekiová z triedy Kvarta. Obe postupujú do okresného kola.