Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Milovníci anglického jazyka preverili svoje jazykové zručnosti i tohto roku v školskom kole olympiády v anglickom jazyku.

Žiaci obsadili tieto pozície:

KATEGÓRIA 1A:

1.miesto: Dáša Stožeková (S)

2.miesto: Laura Bátovská (S)

3.miesto: Melissa Lilith Adwanová (S)

KATEGÓRIA 1B:

1.miesto: Milan Mráz (K)

2.miesto: Anastasia Viviana Serbencu (T)

3.miesto: Anna Zuzana Hajková (K)

KATEGÓRIA 1C:

1.miesto: Catherine Juliana Margaret Wardle (P)

KATEGÓRIA 2A:

1.miesto: Lujza Uhnáková (I.B)

2.miesto: Marcel Tršťanský (II.A)

3.miesto: Lukáš Kacvinský (II.C)

KATEGÓRIA 2B:

1.miesto: Mojmír Bezák (IV.B)

2.miesto: Janka Vrbová (M)

3.miesto: Marek Nichta (III.C)

KATEGÓRIA 2C1:

1.miesto: Adriana Danišová (IV.C)

2.miesto: Natália Oltmanová (IV.D)

3.miesto: Martin Švec (O)

KATEGÓRIA 2C2:

1.miesto: Paulína Brooks (I.D)

Víťazom srdečne gratulujeme a žiakom ktorí postupujú do vyššieho kola prajeme veľa úspechov!