ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Žiacka školská rada sa vo svojej činnosti riadi svojím štatútom, ktorý nadobudol účinnosť podpisom predsedu ŽŠR, riaditeľa a koordinátorky ŽŠR.

Predseda ŽŠR: Samuel Kravec

Podpredseda ŽŠR: Soňa Mészárošová

Členovia ŽŠR:

  1. Timo Pavúk
  2. Daniela Grmanová
  3. Samuel Pacala
  4. Hana Tóthová
  5. Adrián Šuchter
  6. Rastislav Peňažka
  7. Adam Haško
  8. Sarah Sztanková
  9. Katarína Lepiešová

Koordinátorka ŽSR: Mgr. Andrea Čengerová