Workshop Iba sme sa narodili

V rámci projektu ERASMUS+ 2020-1-SK01-KA229-078376 Yes to Migration No to Extremism sme sa 23.06. 2021 zúčastnili workshopu “Iba sme sa narodili ”  – workshop v dobových reáliách i prostredníctvom súčasných nástrojov predstavuje slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“. Cez príbehy skutočných ľudí sme mali možnosť pochopiť historické súvislosti i následky ľudského konania a mali sme možnosť dozvedieť sa nielen ako sa žilo u nás v krajine ale aj v Leviciach vďaka spolupráci s Mesto Levice – Tekovské Múzeum Levice p.Mihálová a OZ Postbellum.sk