Výsledky geografickej olympiády

NAŠE ÚSPECHY

Geografická olympiáda, kategória E

okresné kolo úspešní riešitelia

       Ľubor Kubica (Tercia), Rastislav Meňuš (Tercia), Timotej Tariška (Kvarta)

Geografická olympiáda, kategória F

okresné kolo úspešní riešitelia

       Zoltán Benefi (Príma), Igor Kubica (Príma), Dajana Ďurčová (Príma)

Geografická olympiáda, kategória Z

krajské kolo úspešní riešitelia

Jozef Šprlák (Septima), Marianna Kyšová (Kvinta), Juraj Hrušovský (III. A), Ján Mederly (II. B), Matúš Lehocký (II. C), Tobiáš Borsík (Sexta), Samuel Pásztor (III. A), Matúš Mesároš (I. D), Marek Ošust (IV. C), Adam Haško (Kvinta), Elena Sklenárová (Oktáva), Matej Hrušovský (II. B)

Geografická olympiáda, kategória A

krajské kolo 2. miesto / celoštátne kolo 9. miesto

       Tobiáš Borsík (Sexta)

Všetkým srdečne blahoželáme!