Výsledky matematických súťaží šk. rok 2020/21

Niektoré súťaže boli vplyvom pandemických obmedzení presunuté na neskorší termín a iné, napr. okresné kolo MO Z5 – Z9 a okresné kolo Pytagoriády P6 – P8, zrušené. Väčšina však prebehla podľa harmonogramu a v online priestore.

NAŠE ÚSPECHY

Stredoškolská odborná činnosť, odbor č. 02 – matematika

krajské kolo 2. miesto / celoštátne kolo 4. miesto

autorská dvojica Solange de Fatima Šebová (III. B) a Tímea Vrtíková (III. D)

Matematický B-deň

(celodenná tímová súťaž v riešení netradičného komplexného matematického zadania)

celoštátne umiestnenie 10. miesto

       Hana Mudráková (IV. A), Marek Ošust (IV. C) a Radoslav Petráni (IV. C)

Matematická olympiáda, kategória B

krajské kolo 2. miesto

Benjamín Korbela (II. D)

krajské kolo 4. miesto

Igor Smolka (II. B)

Matematická olympiáda, kategória C

krajské kolo úspešní riešitelia

Patrik Šabík (I. D), Matúš Mesároš (I. D), Adam Kuny (Kvinta)

MatX – Matematický expres, kategória tercia

celoštátne umiestnenie 4. miesto / československé umiestnenie 4. miesto

            Dominik Fiťka, Ľubor Kubica, Adam Líška, Rastislav Meňuš (tercia)

MatX – Matematický expres, kategória kvarta

celoštátne umiestnenie 10. miesto / československé umiestnenie 17. miesto

       Milan Jánoš, Rastislav Peňažka, Marek Turčan, Zoja Weisová (kvarta)

Úspešnými riešiteľmi sa stali aj viacerí naši žiaci zapojení do súťaží MAKS, KLOKAN a Expert Geniality Show.

Všetkým srdečne blahoželáme!