Deň aktivít z pohľadu kvartána

Ráno 24.6.2021 –  len sedem dní pred koncom školského roka sa všetky štyri ročníky malého GAV-u stretli v areáli malej budovy, aby sa zúčastnili Dňa aktivít a zasúťažili si.

Pár dní predtým sme si mali utvoriť tímy po dvoch-troch, a to isté bolo povedané aj žiakom ostatných ročníkov. Tieto menšie tímy z jednotlivých tried boli neskôr premiešané so žiakmi  z iných ročníkov . Prvýkrát sme sa teda stretli s väčšinou z nášho tímu na Dni aktivít. Žiadneho z primánov z našej skupiny sme aj vďaka karanténe takmer vôbec nepoznali, no celkom sme si s nimi rozumeli.

Začali sme súťažiť a chodiť na jednotlivé stanovištia, na ktorých sme museli plniť úlohy z najrôznejších kategórií. Niektoré zahrňovali športové aktivity, ako napríklad skákanie vo vreci, volejbal, plank alebo preťahovanie sa lanom. Iné zase obsahovali úlohy zamerané na logiku a vedomosti z rôznych odborov – spájanie termínov s ich významom, skladanie puzzle so zaviazanými očami či hranie a hádanie mien celebrít. Mnohé, ak nie väčšina, vyžadovali spoluprácu tímu (hľadanie predmetov, cesta bludiskom, vodný volejbal…), kde bol skutočne skúšaný nielen osobnostný charakter, ale aj schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu a sociálnemu okruhu predtým neznámych ľudí.

Pre nás kvartánov bol toto posledný deň aktivít predtým, než sami začneme takéto dni organizovať pre mladších žiakov. Zabavili sme sa a hoci bolo vonku nepohodlne horúco, príjemná atmosféra sa niesla celým dňom od rána až po vyhlásenie výsledkov.

Jana Vrbová, kvarta