Výsledky chemickej olympiády (2020/2021)

Krajské kolo kategória D: Úspešní riešitelia: Rastislav Peňažka (Kvarta)                               Samuel Gagač (Kvarta) Krajské kolo kategória B: Úspešní riešitelia: Milada Bugárová (II. B)                               Ján Mederly (II. B)                               Tobiáš Borsík (Sexta)                                Igor Smolka (II. B)                                Adam Kuny (Kvinta) Krajské kolo kategória C: Úspešný riešiteľ, ktorý získal 1. miesto: Adam Kuny (Kvinta) Úspešní riešitelia: Pham V. H. Tuan …

VIAC….

Virtuálna prehliadka

V rãmci projektu Erasmus+ sme absolvovali virtuãlnu prehliadku Múzea Holokaustu v Seredi,na tému Ženy z Transportu. PaedDr. Vivien Bielikovà, koordinátorka projektu

IQ OLYMPIÁDA

Do IQ olympiády sa tento rok z celého Slovenska zapojilo  9222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií. Z našej školy to boli štyria primáni, štyria sekundáni, piati terciáni, 11 žiakov kvarty a jeden kvintán. Do regionálneho kola postupuje najlepších 80 detí v každom regióne. My patríme do regiónu Západ, čo je Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Z prvého miesta z doteraz celkového poradia …

VIAC….

MEDZINÁRODNÝ KONTAKTNÝ SEMINÁR

Dňa 13.04. 2021 som sa zúčastnila Medzinárodného kontaktného seminára: Vytváranie spolupráce medzi akreditovanými organizáciami. Náplňou medzinárodnej konferencie bolo vytvorenie kontaktov pre vzdelávanie učiteľov prostredníctvom kurzov, hospitácií ale aj mobilít žiakov ale aj témy ako Inklúzia vo vzdelávaní, potreba digitalizácie obsahu vzdelávania, mentálne zdravie vo vzdelávaní a iné. Získali sme množstvo kontaktov na školy, gymnázia z celej EU- prevažne severských krajín …

VIAC….

ONLINE WORKSHOP “Iba sme sa narodili”

Dňa 7.4.2021 žiaci tretieho ročníka v rámci seminára z dejepisu absolvovali online workshop ,,Iba sme sa narodili“. Workshop viedli lektori Mgr. Iveta Harváneková a Mgr. Martin Hoľko z občianskeho združenia Post Bellum SK. V rámci workshopu bola žiakom predstavená slovenská spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“. Študenti cez príbehy skutočných ľudí boli vedení …

VIAC….

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo online krajské kolo  Olympiády v ruskom jazyku. Z našej školy sa zúčastnili a získali ocenenie  nasledovné žiačky: Kategória B1:  Tereza  Mihalková/ 2.B-  3.miesto Kategória B2:  Daniela Grmanová/ 3.A-  1. miesto , postup na celoslovenské kolo Kategória B3:  Sabina Sadrieva / 2.B-      1. miesto , postup na celoslovenské kolo Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

HEREDITAS ERASMUS+ PROJEKT SME ÚSPEŠNE DOKONČILI

 aj dnešnými 18.2. online aktivitami – dotazníkom a krátkymi esejami, rozhovormi pre Preklepy. 16.02.-18.02.2021 Ďakujeme študenti a kolegovia z teamu Ďakujeme študenti a kolegovia zo Španielska, Grécka, ČR, Chorvátska, Nemecka za spoluprácu , priateľstvo a bohaté skúsenosti.

ERASMUS+HEREDITAS VIRTUÁLNA MOBILITA GAV LEVICE 16.-18.2.2021 2. deň

Erasmus+Hereditas Virtuálna mobilita GAV Levice 16.-18.2.2021 2. deň Študenti GAVu prezentovali posolstvo projektu budúcim generáciám, symbolicky sme do Hereditas boxu uložili čriepky kultúrneho dedičstva v podobe maľovaných vajíčok, receptu na slávne Párance, časť ľudového kroja a nesklamali ani v interaktívnych aktivitách v podobe Escape Room . Boli ste skvelí. Naši priatelia z partnerských krajín povyberali skvosty kultúrneho dedičstva do pomyselného …

VIAC….

ERASMUS+ HEREDITAS PROJEKT VIRTUÁLNA MOBILITA

 16.02.-18.02.2021 sme spolu so študentami GAVu, kolegyňami  Jana Jaďuďová, Katarína Riecka pripravili online partnerské stretnutie Video GAV v čase pandémie – predstavenie našej školy partnerským školám Autor: Samuel Čenger   https://www.youtube.com/watch?v=59DiuDpLLuI&ab_channel=scenger Scenár: PhDr. Jana Jaďuďová Študenti GAVu: Adam Kuny, Natália Hamarová, PaedDr. Viviana Bieliková