Postup do medzinárodného kola Olympiády iGEO

Skvelá Hanka Forgáčová bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole geografickej olympiády iGEO.

Geografická olympiáda je súťaž pre žiakov so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a pre stredoškolákov sa organizuje v troch kolách – školské, krajské a celoštátne. Najlepší súťažiaci celoštátneho kola majú navyše možnosť zúčastniť sa prípravného výberového sústredenia, ktoré rozhodne o zložení štvorčlenného slovenského reprezentačného družstva na Medzinárodnej geografickej olympiáde iGEO. Náplňou tohto sústredenia je overiť vedomosti súťažiacich, ich zručnosti pri mapovaní, analýze a vizualizácii dát, ako aj schopnosť argumentovať a diskutovať v anglickom jazyku.

Keďže v školskom roku 2019/2020 sa v dôsledku pandemických opatrení medzinárodné kolo neuskutočnilo, tento rok sa sústredenie konalo z finálového výberu najlepších z uplynulých dvoch školských rokov 2019/2020 a 2020/2021.

Hanka Forgáčová (Septima) postúpila na toto sústredenie na základe vlaňajších výsledkov (2. miesto na celoštátnom kole v kategórii A), skvele obstála vo všetkých disciplínach a zo šestnástky najlepších si vybojovala prvé miesto.

Srdečne blahoželáme a držíme palce na medzinárodnom kole v auguste!