Worshop Nežná zmena – SED a SPS

Dňa 25.6.2021 žiaci tretieho ročníka v rámci seminára z dejepisu a spoločenskovedného seminára absolvovali workshop ,,Nežná zmena“. Workshop viedli lektori z občianskeho združenia Post Bellum SK.

V rámci workshopu sa žiaci stali obyvateľmi obyčajného bytového domu, členmi rodín a socialistickej spoločnosti koncom 80–tých rokov 20. storočia.  Študenti cez osudy ľudí zisťovali aké boli dopady, prípadne pozitíva na rodinu po Pražskej jari 1968,  vykresľovali atmosféru počas Sviečkovej manifestácie v marci 1988 a  reakcie okolia, spoločnosti, predstaviteľov komunistických orgánov i Verejnej Bezpečnosti, podrobne spoznali priebeh udalostí počas Nežnej revolúcie 1989. Počas celého workshopu žiaci mali možnosť pocítiť a uvedomiť si základné rozdiely medzi životom počas totalitného režimu a životom v súčasnosti.

Za realizáciu workshopu ďakujeme lektorom z občianskeho združenia Post Bellum SK.