CIRCUS DE LA MORTE

Dňa 7.11. 2019 sa na GAVe uskutočnila párty “Circus de la Morte”. Všetci  žiaci Prímy,  Sekundy, Tercie a Kvarty  sa zhromaždili v prednáškovej sále. Tam sme sa zvítali aj s učiteľmi, ktorí boli tiež prezlečení do kostýmov . Navzájom sme si pochválili masky, ktoré boli tento rok naozaj kreatívne. V prednáškovej sále nám pustili krátky strašidelný film o cirkuse, v …

VIAC….

POSEDENIE PRE STARÝCH RODIČOV

V Príme sa dňa 06.11.2019 uskutočnilo posedenie pre starých  rodičov. Pripravili  sme si pre nich pestrý program. Na tomto stretnutí sa ukázali talent primánov. Hneď na začiatku Filip veľmi pekne zarecitoval pre starkých básničku, všetci spoločne sme zaspievali pesničky Oh my darling, Clementina a Tota Heľpa so sólom Adama a Filipa. Pesničky s nami nacvičila p. prof. V. Bieliková. Potom …

VIAC….

HAPPY HALLOWEEN

Ako každý rok i tento rok si naši terciáni pripravili krátky program básní, aby svojim kamarátom v triedach ako aj pedagogickému zboru sprítomnili strašidelnú atmosféru blížiaceho sa sviatku HALLOWEEN. Malé strašidielka odmenili svojich divákov i sladkou odmenou.

EXKURZIA DO LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO MÚZEA V B. BYSTRICI

Dňa 29.10.2019 sa žiaci prímy a sekundy zúčastnili exkurzie v Literárno-hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Žiaci navštívili expozíciu v Bábkarskom salóne, kde mali možnosť spoznať bábkarské tradície, históriu i súčasnosť bábkarskeho umenia, ba dokonca si vyskúšali i vodenie bábok. Rovnako zaujímavou expozíciou bola expozícia ľudových hudobných nástrojov, kde sme sa dozvedeli, ako sa hudobné nástroje vyrábajú, aké zvuky vydávajú a …

VIAC….

EXKURZIA “MODROTLAČ”

Žiaci tercie až kvarty 17. 10. 2019 navštívili výrobcu modrotlače v Párnici. Jednou z dobrých otázok, ktoré ich zaujímali bola: “Ako rozoznať pravú modrotlač od napodobneniny?” “Falošná modrotlač býva potláčaná modrou farbou na bielej látke, to spoznáte hneď z rubu,” odpovedal im výrobca Matej Rabada. Neskôr sa doplnil: “Pravá modrotlač je z rubu modro modrá, niektoré vzory, ale môžu byť …

VIAC….

EXKURZIA SEREĎ, BRATISLAVA

Dňa 16. 10. 2019 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili exkurzie, počas ktorej navštívili Múzeum holokaustu v Seredi a NR SR v Bratislave. Žiaci v múzeu absolvovali prednášku na tému Židia v Slovenskom štáte v rokoch 1939 – 1945 a pozreli si expozície, ktoré mapujú riešenie židovskej otázky na našom území počas existencie Slovenského štátu. V Bratislave na pôde parlamentu sa …

VIAC….

EXKURZIA DO ČIERNEHO BALOGU

Dňa 27.09.2019 sa trieda Príma a Sekunda zúčastnili exkurzie v Čiernom Balogu. Po príchode do cieľa sme sa presunuli do remeselníckeho dvora. Tam na nás čakali remeselníci, ktorí nám umožnili si vyskúšať rôzne zaujímavé remeslá. Vyskúšali sme si napríklad: zdobenie medovníčkov, tkanie, pletenie taktiež nám ujo rezbár predviedol mnoho z jeho výtvorov. Tu sme si mohli zakúpiť jeho drevené výrobky …

VIAC….

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV PK NEJ

Deň 26. september je Európskym dňom jazykov a na našej škole si ho v PK NEJ každoročne pripomíname rôznymi aktivitami. V tomto školskom roku si žiaci sekundy, tercie a kvarty vyrobili záložky v rôznych cudzích jazykoch,  pričom sa zabavili a aj niečo nové naučili. Žiaci kvarty, sexty, septimy a 3.D pripravili rôzne súťaže pre žiakov štvorročného gymnázia, ktorí mali v …

VIAC….

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dňa 26. 9. 2019 sme si pripomenuli aj my ruštinári Európsky deň jazykov. Pre žiakov prvého ročníka sme si pripravili prezentáciu v ruskom jazyku o exkurzii do Moskvy. Tým, že sme absolvovali exkurziu do hlavného a najväčšieho mesta v Rusku, mohli sme mladším spolužiakom porozprávať vlastné skúsenosti, poznatky a plusy učenia sa cudzieho jazyka. V Rusku sme  boli odkázaní len …

VIAC….

PREDNÁŠKA – KULTY A SEKTY

Kulty a sekty bol názov veľmi zaujímavej a pre praktický život obohacujúcej prednášky pod vedením PhDr. Petra Papšu, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.