EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV PK NEJ

Deň 26. september je Európskym dňom jazykov a na našej škole si ho v PK NEJ každoročne pripomíname rôznymi aktivitami. V tomto školskom roku si žiaci sekundy, tercie a kvarty vyrobili záložky v rôznych cudzích jazykoch,  pričom sa zabavili a aj niečo nové naučili. Žiaci kvarty, sexty, septimy a 3.D pripravili rôzne súťaže pre žiakov štvorročného gymnázia, ktorí mali v tento deň hodiny nemeckého jazyka. Pre ostatných žiakov pripravili vyučujúce nemčiny aktivity vo vestibule školy, aby sme si všetci spoločne pripomenuli, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky.