Mladý Európan

Dňa 25.04. 2023 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl a rozšíriť znalosti o osobnostiach, dominantách a zaujímavostiach členských štátov Európskej únie.

Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého ročníka Vladimír Baláž, Jakub Hangai a Róbert Čunderlík,  ktorí  sa umiestnili na 4. mieste.

Srdečne blahoželáme.