“Malí učia veľkých”

V rámci projektu “Malí učia veľkých” dnes žiačky prímy na hodine anglického jazyka v triede III. C inšpirovali svojich starších spolužiakov k rozvíjaniu lásky k čítaniu prostredníctvom prezentovania vlastného výberu knižných noviniek. V online hre Kahoot naše prezentérky otestovali, ako pozorne boli vypočuté.

Ďakujeme Terezke Drapčaťovej, Katke Mäsiarovej a Catherine Wardle za úžasné a podnetné spestrenie angličtiny.❤️❤️❤️