Celoslovenské kolo Olympiády kritického myslenia

2. ročník Olympiády kritického myslenia zaujal skoro 6000 žiakov, z ktorých 36 postúpilo do celoslovenského kola. Toto finálové kolo prebehlo od 8. do 9. júna 2023 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Jeho účastníkom bol i náš absolvent Samuel Pacala, ktorý získal  17. miesto. Sme veľmi radi, že svojim úspechom sa priradil k najlepšie kriticky mysliacim mladým ľuďom na Slovensku.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu a srdečne gratulujeme!