Pripomenutie si výročia vzniku SR

Dňa 5. mája 2023 sme si ako prvá levická škola pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Táto krásna udalosť bola sprevádzaná hymnou SR, príhovormi riaditeľa Domu Matice slovenskej v Leviciach Mgr. Miroslava Považana, riaditeľa Gymnázia Andreja Vrábla  Mgr. Vladimíra Tótha, ako i básňou Modlitba za Slovensko od Milana Rúfusa v podaní Petry Danišovej (1.B). Tradičné hodnoty slovanstva symbolizuje dub letný …

VIAC….

Celoslovenské kolo Olympiády kritického myslenia

2. ročník Olympiády kritického myslenia zaujal skoro 6000 žiakov, z ktorých 36 postúpilo do celoslovenského kola. Toto finálové kolo prebehlo od 8. do 9. júna 2023 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Jeho účastníkom bol i náš absolvent Samuel Pacala, ktorý získal  17. miesto. Sme veľmi radi, že svojim úspechom sa priradil k najlepšie kriticky mysliacim mladým ľuďom …

VIAC….

Ocenenie najúspešnejších žiakov Nitrianskeho kraja

V utorok 13.6.2023 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre udelil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík nášmu absolventovi Matúšovi Lehockému v kategórii olympiády ocenenie za reprezentáciu školy na Medzinárodnej filozofickej olympiáde v Olympii. Srdečne gratulujeme a tešíme sa takému úžasnému úspechu! https://mylevice.sme.sk/c/23175693/levickeho-gymnazistu-ocenili-v-greckej-olympii-na-medzinarodnej-olympiade.html