Biela pastelka

V piatok 23. 9. sme na GAV-e zrealizovali finančnú zbierku Biela pastelka na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Spoločne sme podporili dobrú vec a vyzbierali 209,71 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí ste zbierku podporili.

Exkurzia Banská Bystrica

Žiaci PRÍMY a SEKUNDY sa dňa 29.9.2022 zúčastnili exkurzie v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Počas prvej expozície Múzeum – domov múz sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o spisovateľoch, prehliadli si predmety, ktoré im patrili. V Bábkarskom salóne si zopakovali typy bábok, vyskúšali si vodenie bábok. V expozícii Ľudové hudobné nástroje spoznali výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov.

Účelové cvičenia

V dňoch 12. 9. a 14. 9. 2922 sa uskutočnili povinné tzv. Účelové cvičenia pre dolný stupeň a prvý a druhý ročník  horného stupňa gymnázia. 

Kvarta a Tercia na Vedeckom veľtrhu

Dňa 23. 9 . 22 sa žiaci Kvarty a Tercie zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Naše prvé kroky viedli do Zážitkového centra vedy Aurélium. Mali sme možnosť si pozrieť laserovú šou a následne sa prejsť veľkou halou plnou vedy. Objavovali sme a zabavili sme sa pri rôznych fyzikálnych, logických či optických exponátoch. Následne sme sa presunuli na vedecký veľtrh, kde sme si prezreli množstvo …

VIAC….

KOŽAZ

V dňoch 7. – 9. septembra 2022 sa konal Kurz ochrany života a zdravia v Trnavej Hore, ktorého účastníkmi boli žiaci tretieho ročníka a Septimy.

Pamätný deň holokaustu v synagóge

Dňa 9.9.2022 sa naši žiaci zúčastnili pietneho podujatia “NEZABUDNUTÍ SUSEDIA” v miestnej synagóge. Tento deň je pamätným dňom holokaustu obetí a rasového násilia i pre 1700 deportovaných levických židov.

Prednáška

6.septembra 2022 sa triedy 4.C a 4.D zúčastnili prednášky o vnútornej štruktúre a fungovaní mestskej samosprávy pod vedením prednostu mestského úradu Ing. Rastislava Juhára.