Pripomenutie si výročia vzniku SR

Dňa 5. mája 2023 sme si ako prvá levická škola pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Táto krásna udalosť bola sprevádzaná hymnou SR, príhovormi riaditeľa Domu Matice slovenskej v Leviciach Mgr. Miroslava Považana, riaditeľa Gymnázia Andreja Vrábla  Mgr. Vladimíra Tótha, ako i básňou Modlitba za Slovensko od Milana Rúfusa v podaní Petry Danišovej (1.B). Tradičné hodnoty slovanstva symbolizuje dub letný zasadený pred budovou našej školy.

https://www.facebook.com/groups/1867123956892980/permalink/3486620404943319/