Súťaž Mladý Európan

Dňa 26. 4. 2022 sa v Komárne uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže pre mladých ľudí pod názvom Mladý Európan. Trojčlenné družstvá, ktoré tvorili študenti stredných škôl, súťažili v troch kolách. V prvých dvoch kolách sa overovali základné poznatky o EÚ a jazykové zručnosti. Tretie kolo predstavovalo vedomostné otázky doplnené obrázkami z oblasti geografie, literatúry, histórie, politiky, ba dokonca i športu. …

VIAC….

Prednáška v synagóge

Dňa 19.5.2022 sa v miestnej synagóge konal odborný seminár na tému: Holokaust na arbitrážnom území a v Leviciach. Spolu s kolegyňou Mgr. I. Koskovou veľmi pekne ďakujeme za podnetnú a obohacujúcu prednášku.

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnilo 16. mája v Nitre. Viktória Jančová (Sekunda) získala v silnej konkurencii krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme!

Výsledky chemickej olympiády

Celkové výsledky chemickej olympiády vo všetkých kategóriách: kategória A: úspešní riešiteľ celoslovenského kola Jakub Koprla 4. D kategória B: krajské kolo 1. miesto Adam Kuny X úspešní riešitelia: Peter Felyó 2. A Michaela Sádecká 2. B kategória C: krajské kolo: úspešní riešitelia: Nina Tomová 2. D Samuel Gagač Q Karol Borsík Q kategória D: krajské kolo : úspešné riešiteľky, ktoré …

VIAC….

Úspech našich žiačok v celoštátnom kole SOČ

V dňoch 27. 4. až 29. 4. 2022 prebehla v Bardejove celoštátna prehliadka SOČ, do ktorej  postúpila aj naša autorská dvojica Timea Vrtíková a Noemi Cziriová (IV. D) z 1. miesta krajského kola  s prácou venovanou podpore cestovného ruchu v okrese Levice. V konkurencii 14 súťažných prác z celého Slovenska v odbore cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia si dievčatá vyslúžili nielen …

VIAC….

Majstrovstvá kraja v bedmintone

10.5.2022 sa uskutočnili krajské majstrovstvá v bedmintone žiakov SŠ v Šuranoch. Naši chlapci Benjamín Korbela a Filip Žilkay postúpili na Majstrovstvá Slovenska. Neprehrali ani jeden zápas.

Účelové cvičenie

Dňa 2.5.2022 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka.

Okresné kolo v bedmintone

Dňa 28.4.2022 sa konalo okresné kolo v bedmintone SŠ žiakov a žiačok. Výsledky: žiaci 1. miesto – postup na kraj  žiacky 2. miesto

Rovesnícky program v I.A

V stredu 13.4.22  sme my, rovesnícki aktivisti G. Czúdorová, D. Baloghová  a A. Haško zo Sexty, v 1.A robili aktivity na tému: Cíť sa bezpečne (neboj sa vyjadriť svoj názor). Pripravili sme si interaktívne aktivity, v ktorých museli študenti vyjadriť svoj názor  vo forme súhlasu a nesúhlasu s určitými výrokmi. Potom sme si o všetkom pokecali v   následnej debate. 😊  Všetci  boli veľmi aktívni …

VIAC….

DEŇ ZEME

V piatok 22. apríla, sme si so žiakmi osemročného gymnázia pripomenuli, aké dôležité je ochraňovať životné prostredie, v ktorom žijeme. Žiaci z rovesníckeho programu pod vedením skúsených pedagógov si pripravili pre triedy Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta veľmi zaujímavé a prospešné aktivity. Veríme, že z týchto malých aktivít, si žiaci môžu urobiť trvalé zvyky a tak prispieť k ochrane našej planéty.