I. etapa národného kola Európskej súťaže v štatistike

Tento školský rok sa do Európskej súťaže v štatistke zapojilo v rámci Slovenska viac ako 1200 študentov zo 129 gymnázií a stredných odborných škôl.  Študenti súťažili celkove v 478 tímoch v dvoch vekových kategóriách – v kategórii „A” starší žiaci (3. a 4. roč.) sa registrovalo 322 tímov a v kategórii „B” mladší žiaci (1. a 2. roč.) 156 tímov.

Súťaž prebieha v dvoch národných kolách, ktoré vyúsťujú do európskeho. Prvá etapa národného kola bola ukončená 12. 1. 2024 a pozostávala z troch testov:

a) test základných znalostí: prvý súbor testových otázok preveroval znalosti základných pojmov zo štatistiky (pochopenie základných štatistických pojmov, interpretácia grafov, základné výpočty pravdepodobností atď.),

b) test zameraný na používanie oficiálnych zdrojov štatistických údajov: cieľom bolo odpovedať na 10 otázok týkajúcich sa rôznych štatistických údajov, na zodpovedanie ktorých bolo potrebné pozrieť si webový portál ŠÚ SR a ďalšie webové stránky iných štatistických inštitúcií,

c) test zameraný na interpretáciu štatistického dokumentu: cieľom bolo odpovedať na 10 otázok, ktorých odpovede sa nachádzali na stránke Eurostatu v publikácii na tému SDGs&me („Ciele trvalo udržateľného rozvoja a ja)“.

Na základe týchto výsledkov do druhej postúpili len tí najlepší – 21 tímov v kategórii A a 24 tímov v kategórii B.

Sme veľmi hrdí, že v tejto veľkej konkurenciido druhej etapy postúpili všetky štyri naše GAV-ácke tímy.

Kategória B (1. – 2. ročník)

GAVSTAT (100 %) – Filip Grúň (II. A), Marek Uhnák (II. A), Adam Arpáš (II. A)

GAVLEPŠÍ (95,6 %) – Marcel Tršťanský (II. A), Alexander Samuel Chudý (II. B), Martina Vojtková (II. A)

Kategória A (3. – 4. ročník)

SLNIEČKA (91,1 %) – Robert Čunderlík (III. C), Marek Nichta (III. C), Alexandra Danišová (III. C)

SEPTIMA (90,0 %) – Tomáš Pál (M), Marek Turčan (M)

Srdečne blahoželáme a držíme palce v druhej etape!