Návšteva z viedenskej univerzity

Dňa 16. 9. 2020 zavítal na našu školu Mag. Dr. Andreas Ulovec z Viedenskej univerzity, aby sa v rámci projektu, ktorého cieľom je všeobecne porovnať podmienky ukončovania stredoškolského štúdia v rôznych európskych krajinách, oboznámil aj s priebehom maturitnej skúšky na Slovensku.  Všeobecné otázky boli nasmerované na organizáciu maturitných skúšok, aké predmety sú jej náplňou, či sú písomné, ústne alebo oboje, čo sa …

VIAC….