Návšteva z viedenskej univerzity

Dňa 16. 9. 2020 zavítal na našu školu Mag. Dr. Andreas Ulovec z Viedenskej univerzity, aby sa v rámci projektu, ktorého cieľom je všeobecne porovnať podmienky ukončovania stredoškolského štúdia v rôznych európskych krajinách, oboznámil aj s priebehom maturitnej skúšky na Slovensku.  Všeobecné otázky boli nasmerované na organizáciu maturitných skúšok, aké predmety sú jej náplňou, či sú písomné, ústne alebo oboje, čo sa stane, ak študent neuspeje a pod. Otázky týkajúce sa matematiky boli zamerané na to, kto úlohy zadaní externej a internej časti pripravuje, kto kontroluje a hodnotí, ako sú na ňu pripravovaní žiaci, aké materiály majú učitelia k dispozícii na prípravu študentov atď. Veríme, že naše spoločné stretnutie naplnilo zámer projektu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.