Dňa 29.10. 2018 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici uskutočnila simulácia rokovaní Severoatlantickej rady v rámci záverečnej časti súťaže Daj NATO. Naši šikovní študenti zoskupení v dvoch tímoch (1. tím – Dávid Školník a Natália Telekyová a 2. tím – Patrik Bittner a Samuel Grosz) si vyrokovali stáž/exkurziu na Ministerstvo zahraničných vecí SR, k čomu im srdečne gratulujeme. Súťaž Daj NATO pozostávala z troch kôl (test, esej, simulované zasadnutie NATO), o to viac sa tešíme z ich úspechu.