V druhý májový deň sa študenti našej školy, ktorí absolvujú druhácky seminár z biológie, zúčastnili exkurzie ARBORÉTUM T. MLYŇANY. Jej cieľom bolo pozorovať, spoznať a popísať vybrané druhy exotických rastlín ako aj drevín z autochtónnej slovenskej flóry. Pedagogický dozor zabezpečili p. prof. Mesárová a p. prof. Sebelédi. Aj za daždivého počasia sme mali šikovné sprievodkyne, od ktorých sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života vybraných exotických rastlín a videli sme nádherné rozkvitnuté rododendrony, orgovány, magnólie a i. Žiaci priebežne vypracovávali pracovné listy z náučných chodníkov – východoázijský, kórejský, americký, slovenský a pred odchodom odovzdali vyučujúcim.