V dňoch 28. marca až 1. apríla sa v Žiline uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v informatike. Medzi 30 najlepších programátorov patril aj Adrián Ďurči, žiak III.D triedy našej školy. Bola to jeho prvá skúsenosť v celoslovenskom kole, ale pevne verím, že nie posledná. Tri dni programovania a rôznych aktivít je skúsenosť, ktorá bude v Adriánovi doznievať dlhší čas. Bola to aj výzva k dosiahnutiu ďalších mét v tak širokej oblasti akou je programovanie dnešných dní. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme Adriánovi, aby mal len skvelé nápady na algoritmické riešenia zadaní.  Ing. Erika Sulinová, učiteľka informatiky a triedna profesorka.