Ubehol rok a my – kvartáni – sme znova strávili jednu „Noc v škole“. Akcia sa konala 31.5. a všetci sme sa na ňu veľmi tešili. Najprv sme hrali volejbal, futbal a baseball na školskom dvore. Všade vládla príjemná atmosféra a všetci sme sa zabávali. Taktiež sme si při ohni opekali špekačky. Keď sa zotmelo, presunuli sme sa do malej budovy, kde sme pozerali filmy, počúvali hudbu a hrali spoločenské hry. Niektorí išli spať nad ránom na pár hodín, iní nešli spať vôbec a radšej pozerali filmy. Na druhý deň nás čakal Deň detí, a keďže sme boli unavení, skoro sme tam zaspali. No i napriek tomu Noc v škole stála za to a veľmi pekne ďakujeme pani profesorke Frajtovej za príjemný zážitok.

S. Čenger, K