Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v priestoroch prednáškovej miestnosti na GAV-e uskutočnili dve zaujímavé vzdelávacie aktivity z oblasti ľudských práv. Pre žiakov tercie, kvarty si lektori (T. Foldes, M. Riečanský) zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva pripravili zaujímavú prednášku na tému Rodová rovnosť, v ktorej sme sa mohli napríklad dozvedieť, prečo majú ženy o štvrtinu menšie platy ako muži alebo kde sa stratili ženy z histórie? Prednáška bola obohatená o diskusiu, v ktorej naši žiaci prezentovali svoje názory na spoločenské postavenie, príležitosti i práva mužov a žien.

Aj pre žiakov 2. ročníka Spoločensko-vedného seminára si lektori zo SNSĽP pripravili rovnako podnetnú prednášku pod názvom Extrémizmus a rasizmus. Diskutovalo sa o rôznych predsudkoch a stereotypoch, veľký priestor bol venovaný rozličným prejavom extrémizmu, či konkrétnym extrémistickým hnutiam vo svete a na Slovensku. Obsahom prednášky bolo aj dešifrovanie symboliky extrémizmu.

Obe prednášky odkryli najpálčivejšie otázky v oblasti ľudských práv a pomohli sa tak lepšie zorientovať našim študentom v zložitých spoločenských problémoch súčasnosti.