Dňa 4. decembra sa konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre kategórie A a B. Zúčastnilo sa ho spolu 28 žiakov, ktorí si zmerali svoje schopnosti a vedomosti pri riešení testu, písaní slohovej práce a tí najúspešnejší postúpili do druhého kola na ústnu časť. Úlohy boli náročné a komisia v zložení Mgr. Bobáková, Mgr. Čengerová, PhDr. Gunišová, Mgr. Chudá a Mgr. Tóthová po piatich hodinách mohla vyhlásiť víťazov:

A kategória

  1. miesto Petra Belujská 4. B
  2. miesto Magda Štipková O
  3. miesto Katarína Bezáková M

B kategória

  1. miesto Kateřina Máčady 2. D
  2. miesto Peter Kováč X
  3. miesto Miriam Krivosudská X

Všetkým blahoželáme a držíme palce P. Belujskej a K. Máčady, ktoré budú školu reprezentovať krajskom kole vo februári 2018.

Mgr. Tóthová, PhDr. Gunišová