Koncom marca sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v Nitre. Úspešnými riešiteľmi teoreticko – praktickej časti sa stali Igor Kakas v kategórii A, Ivonka Töroková v kategórii B. Maggie Jelenová obsadila krásne 3. miesto v kategórii A a mala druhý najvyšší počet bodov za teoretickú časť. Dorotka Kowalczuková získala 4. miesto v kategórii B a najvyšší počet bodov za riešenie teoretickej časti zo všetkých zúčastnených. Obe dievčatá, Maggie a Dorotka, postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Bratislave. Držíme im palce.

Všetkým zúčastneným gratulujeme a sme na nich hrdí.