KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

V rámci kampani „Červené stužky“ sme na našej škole uskutočnili tieto akcie: Besedy na tému AIDS/HIV s aktivistkami Slovenského červeného kríža pre žiakov prvých ročníkov. Beseda na tému duševného zdravia, konkrétne poruchy príjmu potravy. “Bulímia a anorexia” pre žiakov druhých ročníkov. Primáni si vytvorili a sami ušili červenú stužku. Šitie červených stužiek: Dnes 27.11.2019 sme na triednickej hodine šili. Prichystali sme si …

VIAC….

DEŇ ŠTUDENSTVA 2019

25. november 2019 bol na Gave obzvlášť príjemným dňom.  Tak ako býva každoročne zvykom, aj tento rok sme si pripomenuli Deň študentstva. Tohoročné oslavy spomenutého dňa mali však nádych výnimočnosti už len preto, že sme si pripomínali 30 výročie Nežnej revolúcie. Vďaka ceste k nadobudnutej slobode  by ani mladí ľudia nemali dnešné možnosti. Svoj príbeh spojený so 17. novembrom nám prišli porozprávať …

VIAC….

DEŇ VEDY

Dňa 20.11.2019 sa žiaci prímy, sekundy, tercie, kvarty,  zúčastnili podujatia pod názvom „DEŇ VEDY“. Žiaci mali možnosť stretnúť sa so zamestnancami Tekovskej hvezdárne, ktorá sídli v Leviciach. Vďaka prednáške o vesmíre sa žiaci dozvedeli veľa nových informácii. V priestoroch telocvične zamestnanci hvezdárne pripravili prenosné digitálne planetárium, v ktorom žiaci pozorovali nočnú oblohu, hviezdy, súhvezdia, Slnečnú sústavu a Galaxie. V prednáškovej …

VIAC….

MLADÝ FILMOVÝ TVORCA

GAV TV aj tento rok bola znova úspešná a získala v súťaži amatérskej filmovej tvorby MLADÝ FILMOVÝ TVORCA skvelé 1. miesto vo svojej kategórii. Mladí amatérski tvorcovia – Valéria Valentína Ondrejková, Noemi Cziriová, Simi Kováčová, Timea Vrtíková – v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviedli svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Srdečne gratulujeme.

ABSOLVENTSKÁ PREDNÁŠKA S MICHALOM PASTIEROM

V piatok 8.11.2019 nás prišiel navštíviť v rámci cyklu Absolvenstkých prednášok Michal Pastier, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Zaraguza. Študentom ŽŠR, Preklepov, GAV TV a žiakom SPS porozprával, ako funguje svet reklamy, ako sa dá pracovať na svojom osobnom i profesijnom raste,  a dokonca pospomínal i na svoje pôsobenie v školskom časopise.

CIRCUS DE LA MORTE

Dňa 7.11. 2019 sa na GAVe uskutočnila párty “Circus de la Morte”. Všetci  žiaci Prímy,  Sekundy, Tercie a Kvarty  sa zhromaždili v prednáškovej sále. Tam sme sa zvítali aj s učiteľmi, ktorí boli tiež prezlečení do kostýmov . Navzájom sme si pochválili masky, ktoré boli tento rok naozaj kreatívne. V prednáškovej sále nám pustili krátky strašidelný film o cirkuse, v …

VIAC….

POSEDENIE PRE STARÝCH RODIČOV

V Príme sa dňa 06.11.2019 uskutočnilo posedenie pre starých  rodičov. Pripravili  sme si pre nich pestrý program. Na tomto stretnutí sa ukázali talent primánov. Hneď na začiatku Filip veľmi pekne zarecitoval pre starkých básničku, všetci spoločne sme zaspievali pesničky Oh my darling, Clementina a Tota Heľpa so sólom Adama a Filipa. Pesničky s nami nacvičila p. prof. V. Bieliková. Potom …

VIAC….

HAPPY HALLOWEEN

Ako každý rok i tento rok si naši terciáni pripravili krátky program básní, aby svojim kamarátom v triedach ako aj pedagogickému zboru sprítomnili strašidelnú atmosféru blížiaceho sa sviatku HALLOWEEN. Malé strašidielka odmenili svojich divákov i sladkou odmenou.