Slávnostné ocenenie úspešných absolventov bronzovej úrovne DofE v Nitre

Prvé dva októbrové týždne slovenských krajských miest sa niesli v duchu slávnostného oceňovania úspešných absolventov rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Blahoželáme všetkým našim bronzovým DofE-ákom, aj tým, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť oceňovania, prejsť sa po červenom koberci a prevziať si cenný certifikát a odznak. Veríme, že nielen pre nich bol ocenením hlavne dobrý pocit z vlastných plnení cieľov pri rozvoji svojho talentu, športovej činnosti, nezištnej pomoci svojej komunite a nezabudnuteľných zážitkov dobrodružnej DofE expedície.

Blahoželáme!

Laura Bartková, Adriana Danišová, Tatiana Fašková, Eliana Foltánová, Emma Hajková, Hana Havráneková, Marianna Kyšová, Jana Mácsaiová, Alex Pankulič, Stela Pečérková, Martin Šugár, Marek Šumichrast a Soňa Tužinská