Chemický workshop v Bratislave

Dňa 7.2.23, v utorok, sa vybraní študenti T,K,1., 2.,3. ročníka zúčastnili zaujímavého workshopu na FCHPT na STU v Bratislave. V laboratóriách Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov pracovali na zaujímavých pokusoch. Získali nielen nové vedomosti o chemických látkach ale aj nove zručnosti pri práci v chemickom laboratóriu. Užili si to. 😊